Wen Yue Niang (问月娘) Lyrics + Karaoke

Category: Music | July 23, 2020 - Reading time: 4 minutes

Wen Yue Niang (问月娘) Lyrics + Karaoke Music by Rakusa Studios Music!  Click the play button below to play, and sing!

Click here if the music doesn't play

问月娘 歌词+卡拉OK

原唱歌手: 杨哲
作词:李 海
作曲:李 海
编曲:张振杰

旧年的中秋 咱作阵看月娘
你的人 你的心 像天顶的明珠
今年的中秋 月色罩朦雾
你的人 你的影 变成杯中的忧愁

望月想你啦 月色黯淡云中浮
满腹的心事 只有憨憨想 望月想你啦
爱的悲伤也温柔 搁再一杯一杯酒
搁再一杯一杯酒 心碎为著啥理由


Wen Yue Niang Lyrics + Karaoke

Original Singer: Yang Zhe

Ku ni eh tiong chiu
Nan chuei tin khua gue niu
Li eh lang li eh sim
Chiu thi teng eh ming cu

Kin ni eh tiong chiu
Gue set ta bong bu
Li eh lang li eh yia
Pien seng puei tiong eh yiu chiu

Bang gue siu li lah
Gue set am tan hoon tiong pu
Mua pak eh sim su
Ji wu gong gong siu
Bang gue siu li lah
Ai eh pi siong ya un jiu
Ko cai cit poi cit poi ciu
Ko cai cit poi cit poi ciu
Sim chui wee tio sia li yu

Terms and Conditions | Sitemap